2de plaats op F4Teams Mechelen

Volgens afspraak trok een team van 4 MVV-leden naar de Field-for-Teams wedstrijd in Mechelen op zondag 22 september met als belangrijkste doel een leuke boogschietdag door te brengen: Dirk met zijn compound nam tevens de rol waar van ervaren field-coach voor het team, Wim schoot met zijn recurve met vizier, Luc met zijn houten barebow (ook wel gemeenzaam door de collega’s “nen tak” genoemd) en Christine met haar recurve, maar dan deze keer zonder vizier of stabilisatoren! Ja, inderdaad! Omdat op het laatst namelijk was vastgesteld dat ieder team 2 barebowers moest tellen, hadden Christine en Wim nog effe vlug ‘s zaterdags afstanden van 5 tot 50 m afgemeten op hun volledig ontmantelde bogen en viel uiteindelijk de keuze op Christine om dan ook zo op de wedstrijd te schieten. Toch wel erg moedig, zoals een MVV-er past, niet waar!

Al bij al vielen de prestaties op de wedstrijd wel mee en werd er veel bijgeleerd. Christine slaagde erin, ondanks het feit dat haar boog niet echt getuned stond voor barebow, slecht weinig naast de blazoenen te schieten. Voor wie niet vertrouwd is met field: er worden zwarte blazoenen met gele kern, variërend van 20 cm (“bunny's”) over 40 (“kookplaten”) en 60 cm tot 80 cm doormeter op allerlei plaatsen in het terrein gezet. In dit geval meestal vlak en zwaar bebost en soms modderig terrein, met slechts af en toe een helling ertussen. Voor deze wedstrijd waren alle afstanden onbekend en moesten de schutters hun zelf uitgedokterde systemen om afstanden te schatten uitproberen. Gelukkig werden ze af en toe wat bijgestuurd door de coach, maar zelfs deze laatste liet zich toch ook een keer bijna vangen door een 80 cm schijf als 60 cm in te schatten. Bewijst maar dat een en ander niet zo simpel was. Daarenboven werden de meeste schijven met opzet schots en scheef geplaatst, wat afstand inschatten en het recht houden van de bogen serieus bemoeilijkte. Maar dat was allemaal deel van het plezier en de 4 schutters keerden met een positief gevoel over hun prestaties en het avontuur terug. Ook Luc, voor wie het de eerste field was, was erg enthousiast. Iedereen was het erover eens dat dit voor herhaling vatbaar was. Alleen zou Wim volgende keer opletten geen pijl meer stuk te knallen op een laag hangende tak, want niet op alle plaatsen was door de begroeiing rekening gehouden met de paraboolvlucht van de pijlen J. Het team beloofde ook plechtig volgende keer beter op te letten zodat Dirk zijn elleboog niet nog eens tegen de doelrand zou rammen bij het uittrekken van een pijl die nogal vast in het hout zat…