Handboogmaatschappij Moed en Volharding Vlimmeren
TOB getal Afdrukken E-mail

Benodigdheden

 • boog met drie identieke en genummerde pijlen
 • lintmeter minimum lengte 1 meter
 • kopspeldje
 • schrijfgerief met TOB-kaart®

Werkwijze

 1. Noteer bovenaan op de kaart de gevraagde informatie
  1. Naam: de naam van de boogschut(s)ter die de afstelling doet.
  2. Datum: bvb 21 september 2003
  3. Afstand: in meter uitgedrukt, bvb 018m....165m
  4. Mat 1: noteer welk materiaal u wenst te wijzigen, bvb koord A
  5. Mat 2: noteer hier de aanpassing of wijziging, bvb koord B
 2. OPGELET! Slechts één wijziging aanbrengen!

 3. Proef
  1. Men schiet 3 x 3 proefpijlen (inschieten) op de vermelde afstand.Schiet best in opgaande volgorde van pijlnummering.
  2. Na deze 3 reeksen noteert u de 5 volgende beurten op de TOB-kaart als volgt:
   1. meet met de lintmeter de omtrek rond de 3 pijlen tegen het blazoen in mm en noteer dit op de voorziene plaats.
   2. prik met het kopspeldje (of noteer) de plaats waar de inslag van de pijlen is.
  3. Na de 5 reeksen de hoogste en laagste waarden doorstrepen.
   Schrijf de optelling van de drie resterende getallen onderaan in het raam, deel de som door 3 en noteer de uitkomst in het laatste raam.
  4. Het TOB-getal 1 bestaat uit 2 delen
   1. het eerste gedeelte (de eerste drie cijfers) is de afstand waarop de proef werd uitgevoerd. bvb 18 meter, noteer dan 018
   2. het tweede gedeelte (de laatste drie cijfers) bestaat uit het resultaat van de proef, afgerond naar het dichtstbijgelegen tiental. bvb 208 wordt 210, 204 wordt 200.
  5. Doe dezelfde proef met de gewenste wijziging. Het eindresultaat is het TOB-getal 2

    

 4. Besluit

Indien de laatste drie cijfers van het tweede TOB-getal merkelijk kleiner zijn (-10%), mag men aannemen dat de verandering de resultaten verbetert.

Opmerking

Door de geprikte TOB-kaart langs de gemarkeerde lijn af te knippen en bovenop de eerste proef te leggen, kunnen nog meer aanwijzingen bekomen worden ivm bvb. de afstelling tov het centershot.