Handboogmaatschappij Moed en Volharding Vlimmeren
MVV initiatie Afdrukken E-mail

Inleiding

Vroeger was boogschieten een noodzaak, hetzij om aan voedsel te komen of als wapen ter verdediging van de gemeenschappen.
Heden is het een olympische sport geworden die door velen wordt beoefend als recreatie en op wedstrijden.
Boogschieten is zeker één van de oudste sporten, en de meeste denken dat boogschieten een sport is voor sterke en stoere personen. Dit is echter onjuist. Iedereen, zowel man als vrouw, jongen of meisje, oud of jong, kan een boog kiezen die past bij zijn of haar lichaamskracht. In het begin zal men er wel wat moeite mee hebben, omdat de spieren zich nog moeten aanpassen door training.

Om alle bogen te beschrijven en uit welk materiaal ze gemaakt worden, zou te ver leiden. De techniek is vooruit gegaan; men heeft verschillende constructies gaan ontwikkelen, en dit blijft maar doorgaan om steeds betere resultaten te blijven halen.
De compoundboog is de laatste ontwikkeling, maar voor een beginnende schut(s)ter is deze zeker niet aan te raden. In de handen van een initiatie schutter, wordt deze boog aanzien als een gevaarlijk wapen.
Meer informatie over bogen ...

Veiligheid

Volgende veiligheidsrichtlijnen zijn van toepassing:

 • Volg strikt de aanwijzingen van uw trainer of begeleider
 • Span geen boog als er zich personen voor u bevinden aan de lijn
 • De boog alleen opspannen aan de schietlijn
 • Gebruik geen te korte boog (grote personen). U voorkomt zo het overtrekken vn de boog waarbij u zich zou kunnen verwonden.
 • Pijlen mogen pas getrokken worden als er geen schutters achter u staan bij het trekken (verwondingen in het aangezicht)
 • Gebruik afslankende kleding, leeg de borstzakken en vermijd kledij met hinderende knopen of opgestroopte mouwen.
 • Gebruik geen te korte pijlen. Het leidt naar fouten in de schiethouding en kunnen ernstige letsels veroorzaken.
 • Gebruik een armbeschermer. Deze voorkomt dat bij een foute los, of stand van de booghand, de koord tegen de onderarm slaat (bloeduitstorting).
 • Controleer steeds de pijlen na deze geschoten te hebben.
 • Wanneer er meerdere schutters zijn, blijven ze op één lijn staan, voor de voorbereiding van het schieten.
 • Een geschoten pijl die in de nabijheid van een andere schutter op de grond ligt, mag alleen terug genomen worden zonder dat hij of zij zich verplaatst aan de schietlijn.
 • Bij instructie van de schutter, die met uitgetrokken boog staat, mag men nooit de boog corrigeren.
 • Ten slotte: SCHIETEN MAG ALLEEN OP OFFICIELE DAARVOOR INGERICHTE BANEN OF PLAATSEN! Een boog is geen speelgoed.

Het materiaal

De pijllengte bepalen

Een vuistregel om de pijllengte te bepalen, is het keeppunt tegen uw borst te plaatsen en de pijl tussen uw beide vingertoppen te houden, met de armen gestrekt en naar voor gericht. Wanneer de pijl niet buiten uw vingertoppen uitsteekt, hebt u een te korte pijl en is deze niet geschikt voor u om mee te schieten (mogelijke verwondingen).
Meer weten over pijlen ...

Bepalen van de juiste boog

Als grondregel moet men aannemen dat hij of zij een opgespannen boog in de juiste houding moet kunnen nemen. Als dit zo is, gebruikt u geen te zware boog om uw sport aan te leren. Een te zware boog leidt tot fouten in de techniek van het schieten.

 • Heren: 25 lbs of meer
 • Dames: 20 lbs of meer
 • Jeugd: van 15 tot 20 lbs

Punten waarop u moet letten bij het aanschaffen van een boog voor een beginnende schutter zijn:

 • uw lichaamsbouw
 • uw oogdominantie (links of rechts)
 • uw leeftijd
 • uw budget
 • eventueel uw handicap

Als beginnende schutter zult u natuurlijk geen keuze kunnen maken betreffende het boogtype dat voor u het meest geschikt is. Het advies is dan ook: KOOP VOORLOPIG NOG GEEN BOOG, maar informeer u eerst bij een vereniging in uw buurt of omgeving en vraag of er oefenmateriaal ter beschikking is. Er is altijd wel een ervaren schutter of trainer die u wil begeleiden. Laat u dus niet verleiden om op korte termijn een boog aan te schaffen.
Als uw techniek in een fase gekomen is dat een eigen boog gewenst is, kan u best om raad vragen en desnoods uw begeleider mee te nemen.
Van belang is vooral dat de boog is afgestemd op uw lichaamsbouw. Als u klein bent, is de treklengte ongeveer 24 inch. Dan is de lengte van een boog tussen 60 en 64 inch.
De booglengte wordt in inch (1 inch = 25,4 mm) weergegeven en de sterkte van de boog (de trekkracht) in pounds (lbs, 1lbs = 453,5 gram).

Tabel booglengtekeuze

 • 60 tot 64 inch voor personen die 24 inch trekken, of minder
 • 65 tot 66 inch voor personen die 25 tot 26 inch trekken
 • 67 tot 68 inch voor personen die 27 tot 28 inch trekken
 • 69 tot 70 inch voor personen die 29 inch trekken, of meer

De trekkracht

De trekkracht is door de fabrikant meestal op de onderster werparm aangegeven. Zoals op de vorige pagina beschreven, wordt de trekkracht in pounds (lbs) aangegeven. De afstand is gemeten op een opgespannen boog. Men meet de afstand van de koord (pees) tot aan de buitenkant van de greep (plaatsing booghand). Stel dat er op de werparm (onderste lat) 40 lbs - 26 inch staat, dan levert de boog een trekkracht van 40 Engelse ponden bij een uittreklengte van 26 inch. De regel is dat bij elke inch die men langer of korter trekt, men 2 lbs bij moet tellen of aftrekken om te weten wat de uiteindenlijke trekkracht van de schutter is.
Deze gegevens zou u moeten weten om een goede pijlenkeuze te kunnen gaan maken en de pijl te vinden die het best past bij uw manier van schieten.

Gedrag aan de schietlijn

 • Hinder geen schutters naast u aan de schietlijn
 • Kom niet ongevraagd aan iemands uitrusting
 • Voorkom onnodig lawaai achter de schietlijn
 • Plaats alleen pijlen op de boog als u op de schietlijn staat
 • Span de boog alleen aan de schietlijn
 • Blijf niet onnodig aan de schietlijn staan
 • Ga nooit achter de pijlen staan bij het trekken ervan

Schiettechniek - Basismethode

Een nieuwe schutter zal altijd de instructies opvolgen van begeleider of trainer, die u de basis tracht mee te geven om u op te leiden tot een volwaardig schutter om deze sport te beoefenen.
De opbouw moet stap voor stap gebeuren, en pas als een bepaald onderdeel goed is, gaat men over naar een volgende stap.
Kracht, trekken en controle zijn zaken die de schut(s)ters zelf moeten ontwikkelen.
Het is van groot belang dat een beginnende schutter een geen al te zware (lbs) boog heeft en pas een zwaardere zal nemen wanneer de conditie en vaardigheid het toestaan. Hiermee wordt bedoeld dat een goede basis en het juist uitvoeren van het schieten eerst volledig gekend moet zijn.
Schutters met de nodige ervaring weten maar al te goed dat handboogschieten meer is, dan alleen maar richten en schieten.

De basismethode omvat volgende punten:

 • De stand
 • Het kepen
 • Booghand en koordhand plaatsen
 • De concentratie
 • De vooraantrek
 • De aantrek
 • Het ankeren
 • Het mikken
 • Het lossen
 • Het narichten

Al deze punten kunnen stap voor stap bijgewerkt worden door uw trainer of begeleider voor een goede kennis van het boogschieten.
Meer weten over het schietpatroon ...